Risico’s lenen

RISICO’S LENEN

Geld lenen kost geld en let daarom goed op de risico’s van lenen. U bouwt dan ook een schuld die u hoe dan ook weer moet terugbetalen. Het kan altijd zijn dat er zich omstandigheden voordoen waardoor u niet meer aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. Kredietverleners kunnen in een dergelijke situatie zeer onvriendelijk reageren en vervelende maatregelen nemen. U kunt daar op dat moment dan weinig aan doen.

Realiseert u zich goed wat er bij een lening komt kijken qua risico’s. Onderstaand treft u een overzicht aan.

Veranderde omstandigheden
Buiten uw schuld om kunnen er zich vervelende veranderingen plaatsvinden in uw priveleven zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. Hierdoor kunnen er problemen onstaan bij het aflossen van uw schuld omdat uw inkomen omlaag gaat. U kunt zich tegen dit soort zaken te verzekeren maar bedenk wel dat uw lening daar alleen maar duurder door wordt.

BKR-codering
Ieder krediet wordt bij BKR geregistreerd. Krijgt u betalingsproblemen, dan wordt dit geregistreerd bij BKR en u krijgt een negatieve codering. Deze codering kan u nog jaren achtervolgen en levert u problemen op als u bijvoorbeeld een hypotheek wilt nemen.

Stijgende maandlasten
Een doorlopend krediet kent een rente die afhankelijk is van de rentemarkt. Gaat deze rente omhoog, dan stijgt ook de rente die u maandelijks moet betalen. Dit kan onvoorziene, hogere maandlasten met zich meebrengen. Hou daar altijd rekening mee.

Aflossingsprobleem
Lukt het niet om aan uw aflossing te voldoen, dan kan de kredietverstrekker op verschillende manieren het geld toch innen. Men kan dit o.a. door het opstarten van een incassoprocedure. In dit geval krijgt u ook direct een negatieve BKR-codering.

Delen met velen!

Feed

https://www.hypotheken-lenen.nl / Risico’s lenen