Het kaskrediet

Nadelen kaskrediet

Dankzij een kaskrediet ben je in staat – na toelating van de bankinstelling – tijdens een bepaalde periode tot een bepaald bedrag onder nul te gaan. Je bankrekening staat dan in de debetstand. De kredietvorm kaskrediet biedt verschillende voordelen. De leenvorm is soepel, aangezien de opname met geen enkele formaliteit gepaard gaat. Je kunt het krediet bovendien op ieder moment gedeeltelijk of in zijn geheel aanspreken. Je hoeft er bovendien alleen gebruik van te maken wanneer je ook daadwerkelijk behoefte hebt aan extra krediet. Het krediet wordt automatisch aangevuld met ontvangsten die op je bankrekening worden gestort. Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag, waardoor de kredietvorm ideaal is om kastekorten ten gevolge van onverwachte uitgaven op te vangen.

Er kleeft echter ook een groot nadeel aan deze vorm van krediet lenen. Er worden namelijk hoge rentetarieven gehanteerd. Bij constante en langdurige opname is het dan ook een dure kredietvorm. Het is belangrijk dat je je goed laat informeren over de tarieven.

Rente kaskrediet

Kaskrediet is, zeer eenvoudig gezegd, toestemming om op je bankrekening tot een bepaald bedrag onder nul te gaan. Je bankrekening staat dan in de debetstand. De kredietvorm biedt verschillende voordelen. Het kaskrediet is bijvoorbeeld een soepele kredietvorm, aangezien de opname met geen enkele formaliteit gepaard gaat. Een kredietnemer kan het krediet bovendien op ieder moment in zijn geheel of slechts gedeeltelijk aanspreken. De kredietnemer hoeft er alleen gebruik van te maken wanneer hij of zij behoefte heeft aan extra krediet. Het krediet wordt aangevuld door ontvangsten die op de bankrekening worden gestort. De kredietnemer betaalt alleen rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag. Het krediet is dan ook ideaal om kastekorten ten gevolge van piekuitgaven (kortstondige, fluctuerende kredietbehoeften) op te vangen. Bij constante en langdurige opname is het een relatief dure kredietvorm en kan men beter krediet aanvragen dat geschikt daarvoor geschikt is, bijvoorbeeld een woonkrediet. Er worden namelijk hoge rentetarieven gehanteerd. Het is van belang dat je je goed laat informeren over deze tarieven.

Tarief kaskrediet

Een kredietnemer is dankzij kaskrediet in staat om tijdens een bepaalde periode en tot een vooraf vastgesteld maximumbedrag in het rood te staan. De betreffende bankrekening staat dan in de debetstand. Er zijn bepaalde voordelen aan de kredietvorm verbonden. Kaskrediet is bijvoorbeeld een erg soepele vorm van krediet, aangezien de opname met geen enkele formaliteit gepaard gaat. De kredietnemer kan het krediet op ieder moment in zijn geheel of slechts gedeeltelijk aanspreken. De kredietnemer hoeft er bovendien alleen gebruik van te maken wanneer hij of zij behoefte heeft aan het krediet. Het krediet wordt weer aangevuld door ontvangsten die op de bankrekening worden geboekt. De kredietnemer hoeft bovendien alleen rente te betalen over het opgenomen bedrag, de kredietvorm is daarom ideaal om kastekorten ten gevolge van onverwachte uitgaven op te vangen. Er worden echter hoge rentetarieven gehanteerd. Kaskrediet vormt dan ook een dure kredietvorm bij constante en langdurige opname. Het is van belang dat je je goed laat informeren over de tarieven. Bij langdurige opname is een lening aanvragen waarschijnlijk voordeliger, zoek dit dus goed uit en voorkom onnodige ‘extra geld uitgaves’.

Delen met velen!

Feed

https://www.hypotheken-lenen.nl / Het kaskrediet